מארב - אמנות . תרבות . מדיה
אודותינוצרו קשר
שלח
מדריך / תחרויות

הזמנה להציע הצעות

2006-08-29 11:50:54   הקטנת הטקסט בכתבההגדלת הטקסט בכתבה

לפסל אנדרומדה בגובה של 5-6 מטר אשר יוצב בתוך הים

החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ
הזמנה להציע הצעות

1. החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ (להלן - "החברה") בוחנת את האפשרות להקים פסל אנדרומדה בגובה של 5-6 מטר אשר יוצב בתוך הים על גוש בטון בסמוך לסלעי אנדרומדה המפורסמים אל מול חופי יפו העתיקה (להלן - "הפסל") בהשראת סיפור אנדרומדה מהמיתולוגיה היונית.
2. לפיכך, מזמינה החברה את ציבור האמנים תושבי ישראל להציע הצעות לביצוע הפסל, והכל כמפורט במסמכי ההזמנה.
3. תנאי הסף להגשת הצעות לחברה הינו היותו של המציע אמן תושב ישראל המתגורר בה דרך קבע, וכן היות האמן בעל פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בתחום הפיסול, לרבות השתתפות בשתי תערוכות קבוצתיות סלקטיביות או תערוכת יחיד במוזיאון או בגלריה מוכרת.
4. מובהר בזה כי על ההליך לבחירת ההצעה לא חלות הוראות חוק חובת מכרזים,  התשל"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו, על כל הכרוך בכך.
5. ניתן לקבל את מסמכי ההזמנה במשרדי החברה בסמטת מזל דגים 17 ביפו העתיקה בימים א' - ה' בין השעות 00;09 ל-00;17, טלפון 03-6828006 או באתר החברה באינטרנט www.oldjaffa.co.il .
6. על המציע להגיש את הצעתו כשכל מסמכי ההזמנה לרבות כל נספחיה, חתומים על-ידו כדין, עד לא יאוחר מיום 28.09.06 שעה 14:00. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לדון בהצעות שתמסרנה לאחר המועד הזה.
7. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, האמור במסמכי ההזמנה יגבר.
8. הזמנה זו אינה מהווה הצעה אלא הודעה על הזמנה להציע הצעות בלבד.

בכבוד רב,
 ירון קליין, מנכ"ל
 החברה לפיתוח יפו העתיקה בע"מ

 

גרסת הדפסה גרסת הדפסה
תגובות גולשים
הוספת תגובה
1
אהלן אהלן אהלן אהלן אהלן
בשיר יאסר

יש לי שאלה אחת, ברשותך מר ירון קליין, האם גם אני יכול להציע הצעה לאנדרומדה? לכבוד הוא לי לספר על עצמי, מר קליין הנכבד. אני תושב יפו. לאחרונה הצטרפתי כחבר בתנועת סייבר-ספייס שנקראת "אני ניוצי". זו תנועה מבוזרת ללא מנהיגות בלי אתר אינטרנט ובלי פורום ששמה לה למטרה להפסיק את הגל הנוכחי של הכיבוש הנדלני הציוני ביפו. כל הרעיון בתנועה שלנו היא להוציא את הציונות מיפו, ואכן אני לא ציוני, אני ניוצי. הדרך שבה אני וחבריי לתנועה
חותרים להשגת מטרתנו היא הכי פשוטה שיש: קוראים לזה אי עשייה.
פשוט לא לעשות כלום: לא לבוא לתערוכות ביפו, לא להציג ביפו, לא לגור ביפו, לא לחזר אחרי בעלי גלריות שגרים ביפו, לא להעביר אימיילים על תערוכות שמוצגות ביפו,
זה הכל.

פורסם ב-09:48 ,30/08/2006
2
הסייברספייס כמקום מפלט אחרון
אבי

כפי שרבים וטובים ניבאו, הסייברספייס הופך למקום מפלט אחרון, של נרדפי העולם הממשי האלים. יאסר מיפו, ישראלים ולבנונים בעת המלחמה האחרונה ואחריה,וכפי שהיה בבוסניה ובשאר המקומות, הפכו את הוירטואלי למפלט ממשי...בסייברספייס חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות!

פורסם ב-15:57 ,30/08/2006
3
אני מציעה פסל
מ.פ.

שיזכיר את הפליטים הערבים שעזבו את בתיהם ולא יכלו לשוב יותר בהוראת המדינה.בתיהם נמכרו ליהודים בלבד. והפסל יבטא את הצועדים חזרה לבתיהם אשר ביפו או בחיפה.אמרתי זיכרון.בפועל אי אפשר ליישם ללא הרג ומלחמות נוספים.לפחות לזכור.נראה אתכם מרימים את הכפפה.

פורסם ב-12:57 ,01/09/2006
4
אני מציע שבראש החברה לפיתוח יפו העתיקה
רבקה רבינוביץ

יעמוד פלסטינאי תושב יפו

פורסם ב-00:02 ,02/09/2006
5
חשכת עזה
אלמוני

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/757912.html

פורסם ב-12:55 ,03/09/2006
6
ואני מציע פסל...
מירים הנביאה

שיזכיר לערבושים היפואים את בגידתם במולדת בחסות התחת הטורקית והעזרת שדיהן של אלף וחמש מאות פילגשיו של אתא-טורק, ואת הפוגרמים ומעשי האיבה והאונס שבוצעו ביהודים. הפסל יבטא את כלי זינם נכרת על ידי אנרכיסטים יושבי סלונים ודוגרי חופי הים של שייח מוניס.בפועל צריכים איזה פצצה אחת לאונות המוח האנטישמיות, אבל נסתפק בפסל... נו, שיהיה.

פורסם ב-22:21 ,07/09/2006
מתוך שוטף ומתמלא
--
בזהירות ובאירוניה: עיון...
בזהירות ובאירוניה: עיון... שוטף ומתמלא
--
אם רובוטים יכלו לצייר... שוטף ומתמלא
ללמוד ציור מפורמייקה, או: בשבח... שוטף ומתמלא
עולם של קומבינציות שוטף ומתמלא
מוסף | שוטף ומתמלא | טורים | מדריך | קהילה