מדריך / פרסים מלגות ושיכון-אמן

פרס שר המדע ופרס שר המדע למפעל חיים

2006-05-30 11:28:55

מדינת ישראל
משרד המדע, התרבות והספורט

פרס שר המדע, התרבות והספורט ליוצרים בתחומי האמנות הפלסטית לשנת 2006

על פי החלטת שר המדע, התרבות והספורט יוענקו השנה 7 פרסים.
הפרס נועד לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית לאמן היוצר ופרי יצירתו, והערכה לפועלו ותרומתו לחברה.
גובה הפרס יעמוד על 67,000 ₪.
עבודות הזוכים יוצגו בתערוכה משותפת במוזיאון  פתח תקווה לאמנות
ועד הנאמנים של הפרס בראשות מר דורון סבג ימנה את ועדת השיפוט לפרס

תנאי זכאות:
אמנים מגיל 35 ומעלה, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע, אשר השתתפו ב – 4  תערוכות יחיד, או ב – 6 תערוכות קבוצתיות סלקטיביות במקומות מקצועיים מוכרים. ניתן להגיש מועמדות משחלפו שנתיים מקבלת פרס "אמן צעיר" ופרס "עידוד היצירה". אמן שזכה בעבר בפרס השר יוכל לשוב ולהגיש מועמדות לאחר 12 שנה.


פרס שר המדע התרבות והספורט למפעל חיים בתחום האמנות הפלסטית לשנת 2006

על פי החלטת שר המדע התרבות והספורט יוענק השנה פרס עבור מפעל חיים.
הפרס נועד לבטא את ההוקרה של החברה הישראלית לאמן היוצר, והערכה לפועלו ותרומתו לקידום והעשרת תחום האמנות הפלסטית בישראל.
גובה הפרס 80,000 ש"ח
מבחר מעבודות הזוכה יוצגו בתערוכה משותפת לכלל הזוכים בפרסי משרד המדע, התרבות והספורט במוזיאון  פתח תקווה לאמנות
ועד הנאמנים של הפרס בראשות מר דורון סבג ימנה את ועדת השיפוט לפרס

תנאי זכאות: אמנים מגיל 55 ומעלה, אזרחי מדינת ישראל המתגוררים בה דרך קבע אשר
פעילים בתחום האמנות הפלסטית במשך 25 שנה לפחות.
ניתן להגיש מועמדות לפרס למפעל חיים 10 שנים מקבלת פרס שר המדע התרבות והספורט, אך לא תוגש מועמדותו ולא יזכה בפרס מי שזכה בפרס ישראל או בפרס זה בעבר.


תקנון מעודכן וטפסי בקשה ניתן לקבל באמצעות  פנייה ליעל לוז, 
טל/פקס: 03-7329462 בימים ב'-ו', בין השעות 9:00 ל-13:00.
 ת.ד. 598, גבעתיים 53104 , דא"ל: yaeluz2@013.net.il 
או באתר האינטרנט של משרד החינוך והתרבות בכתובת: www.education.gov.il
מועד אחרון להגשת הבקשות: יום רביעי, ט' בתמוז תשס"ו, 5 ביולי, 2006.