מארב - אמנות . תרבות . מדיה
אודותינוצרו קשר
שלח

איי לאב סיטי-הול

יוחאי + מיכל 2005-06-02 19:50:18   הקטנת הטקסט בכתבההגדלת הטקסט בכתבה

כשפקחי העירייה הסירו את העבודה, הלב נשאר צרוב על המדרגות...

לחצ/י לצפייה בעבודה
 

כ??תו?ב?ת ב?ל?ת?י מ?נ?צ??ח?ת /  ברכט


ב??ע?ת מ?ל?ח?מ?ת ה?עו?ל?ם
ב??ת?א א?ח?ד ש??ב??ב??ית?ה?ס?ו?ה?ר ה?א?יט?ל?ק?י ס?ן ק?ר?לו?
ש??ה?י?ה מ?ל?א ח?י?ל?ים ש?כ?ו?ר?ים ו?ג?נ??ב?ים
ש??ר?ט ח?י??ל סו?צ?י?אל?יס?ט ב??ע?פ??רו?ן ע?ל ה?ק??יר:
י?ח?י ל?נ?ין!

 

ל?מ?ע?ל?ה ל?מ?ע?ל?ה ה?י?ה ה?כ??ת?ב

ב??ל?ת??י נ?ר?א?ה כ??מ?ע?ט

ב??ת??א ה?א?פ?ל?ל?מ?ח?צ?ה

א?ב?ל

ה?או?ת?י?ו?ת - ע?נ?ק?י?ו?ת.

מ?ש?ר?או? זאת ה?ס?ו?ה?ר?ים

ש?ל?חו? צ?ב??ע ע?ם ד??ל?י

מ?ל?א ס?יד!

ו?ב?מ?צ?ב?ו?ע? א?רו?ך? הו?א כ??ס??ה א?ת ה?כ??תו?ב?ת

ה?א?י?מ??ה

או?ל?ם

מ?א?ח?ר ש?מ??ש??ח א?ת ה?ס??יד ר?ק ב??ע?ק?בו?ת ה?כ??ת?ב

כ??תו?ב ה?י?ה ע?ת??ה ל?מ?ע?ל?ה ע?ל ק?יר ה?ת??א

ב??או?ת?י?ו?ת?ס?יד:

י?ח?י ל?נ?ין   

 

ב??א צ?ב??ע א?ח?ר

צ?ב?ע א?ת ה?כ?ל ב??מ?צ?ב?ו?ע ר?ח?ב

ו?כ?ך? נ?ע?ל?מ?ה ה?כ??תו?ב?ת ל?כ?מ??ה ש?עו?ת

א?ב?ל ל?פ?נו?ת ב?ו?ק?ר

מ?ש??י??ב?ש? ה?ס??יד 

ח?ז?ר?ה ו?ב?ל?ט?ה ה?כ??תו?ב?ת:

י?ח?י ל?נ?ין

 

א?ז ש??ל?חו? ה?ס?ו?ה?ר?ים ב??נ?אי ש??י??ת?ק?יף א?ת ה?כ??תו?ב?ת

ב??ש??כ??ין

ו?הו?א ג?ר?ד או?ת א?ח?ר או?ת

ע?ב?ד ש??ע?ה ש??ל?מ?ה

ו?כ?ש??ג??מ?ר

ה?י?ת?ה כ?תו?ב?ה ל?מ?ע?ל?ה

ב??לא צ?ב?ע

א?ב?ל ח?קו?ק?ה ע?מו?ק ב??חו?מ?ה

ה?כ??תו?ב?ת ב?ל?ת?י מ?נ?צ??ח?ת:

 

י?ח?י ל?נ?ין

 

ע?כ?ש??יו

ה?ס?ירו? א?ת ה?חו?מ?ה

א?מ?ר ה?ח?י??ל

גרסת הדפסה גרסת הדפסה
תגובות גולשים
הוספת תגובה
1
תבחרו עיר אחרת
אלמוני

מה דעתכם בחולון.

פורסם ב-11:01 ,09/06/2005
2
מי זו? האחות של טלי אסתר? חחח (ל"ת)
אלמוני

פורסם ב-02:17 ,12/06/2005
3
נהדר ! (ל"ת)
חן

פורסם ב-17:28 ,16/06/2005
4
שיר שבהחלט מזכיר את
Yaronimus

"הכתובת על הקיר" או שזה מזכיר את זה...

פורסם ב-04:57 ,09/07/2005
מוסף | שוטף ומתמלא | טורים | מדריך | קהילה