מארב - אמנות . תרבות . מדיה
אודותינוצרו קשר
שלח
המוזיאונים מקדמים את אמני הגלריות, מאשרים את איכות ועלות עבודותיהם, וממשיכים לחזק את מעמדן המרכזי של הגלריות ברשת. הגלריות מצדן מעדכנות את האוצרים המוזיאליים באופן עקבי, ובתוך כך חוסכות מהם את 'מאמץ' ההליכה לסטודיות האמנים. כך מוצגים באופן מחזורי אותם אמנים ויצירות בעלי נראות קבועה ברשת, ושמרנותו של הממסד המוזיאלי מתגלה במערומיה

--

שומרי הסף של שדה האמנות בישראל

תמר יוגב 2005-06-05 14:36:31   הקטנת הטקסט בכתבההגדלת הטקסט בכתבה

שדה האמנות בישראל: למה שליחת תיק עבודות לגלריה מצמצמת את סיכוייכם להציג בה?

סוציולוגים של האמנות מניחים שיצירות אמנות נטענות בערך אסתטי, איכותי או כלכלי באמצעות תהליכים חברתיים. היות שאין מדדים אובייקטיביים ומדויקים הקובעים מהי יצירת אמנות איכותית, ההערכה של עבודות האמנות נקבעת תוך אינטראקציה בין הסוכנים החברתיים הפועלים בשדה האמנות. במאמר זה אני מבקשת להתחקות אחר אסטרטגיות הפעולה שבהן נוקטים השחקנים המרכזיים בשדה האמנות בישראל כדי לשמר או לשפר את עוצמתם (2). טענתי המרכזית היא שהפרקטיקות, ובעיקר התפקידים והמיצוב של השחקנים ברשת האמנות נגזרים מהאלמנטים המבניים של השדה (3). עבור שחקנים מסוימים המבנה הרשתי מספק הזדמנויות לניעות חיובית, כוח והשפעה, ואילו עבור אחרים הוא מייצר אפשרויות ניעות מוגבלות ומחייב תלות בשחקנים אחרים בעלי עוצמה. הדיון יתמקד בבעלי גלריות מסחריות ואוצרים עצמאיים ומוזיאליים.
חרף העובדה שלעבודת האוצרות אין קיום ללא האמנים, המספר הרב של האמנים לעומת מספרם הדל של האוצרים וחללי התצוגה הנחשבים מעניק לאוצרים עמדה כוחנית פוטנציאלית. מבנה זה של השדה, לצד העשייה האוצרותית – המחייבת תהליכי סינון של אמנים – מסמן את האוצרים כשומרי סף בלתי נגישים עבור מרבית האמנים ברשת האמנות בישראל. הדבר נכון בעיקר כאשר מדובר באוצרים בעלי השפעה, כדוגמת האוצרים במוזיאונים המרכזיים; יכולתם לשתף אמנים בתערוכות מוזיאליות, כל שכן להצביע על עבודות מסוימות כמומלצות לרכישה על-ידי המוזיאון, מחדדת את תפקודם כשומרי סף המסננים ומעצבים את מה שייכנס לקאנון האמנותי. לתהליכי הסינון הללו תהיינה השלכות היסטוריות על כתיבת תולדות האמנות בישראל. אין תמה, לכן, שהאוצרים נתפסים כמוקדי כוח ברשת ושאמנים רבים מבקשים את הקשר עם האוצרים מהמוזיאונים המרכזיים כדי לזכות בחשיפה ובהוקרה.

רוצים דריסת רגל בשדה האמנות הישראלית? אל תדאגו, נמצא אתכם

דרך נוספת לפיתוח קריירה אמנותית מצליחה היא התקשרות עם גלריה.
קשר עם גלריה מסחרית מרכזית יאפשר את נסיקתן המהירה והבטוחה ביותר של קריירות האמנים. הגלריות הן מחוז חפצם של אמנים רבים, בפרט הצעירים שבהם, המשתוקקים לקדם את הקריירה האמנותית שלהם ולנוע לעבר ליבת הרשת. הגלריות מצדן משקיעות את מרב ומיטב המשאבים באמניהן, אולם זוהי גם אחת הסיבות לכך שמספר אמני הגלריה מוגבל, וקיים מנגנון אשר מסנן את האמנים הפונים אל הגלריה. אין זה מפתיע, אפוא, שאמנים רבים חשים שהקריירה שלהם תלויה בגלריסטים. התלות הגבוהה של האמנים בהם, לעומת חוסר ההדדיות בצורך לקשר מצדם, מחזקים את מעמדם של בעלי הגלריות המסחריות המצליחות כשומרי סף.
מרבית הגלריסטים המרכזיים נוטים לבחור אמנים על-ידי פנייה ישירה מצדם ולא מתוך עיון בתיקי עבודות שמעבירים אליהם האמנים. אני טוענת שהעדפתם של הפעלנים המרכזיים לפנות בעצמם אל האמנים נגזרת מרצונם למצב את עצמם כשומרי סף בלתי מעורערים ולהתחיל את ההתקשרות מעמדה של כוח. התפיסה שהאמנים הפונים בעצמם לאוצרים או לגלריסטים הם איכותיים פחות אינה מתקבלת על הדעת, שהרי מדובר בעשרות רבות של אמנים, חלקם בוגרי מוסדות הלימוד המרכזיים. סבורני כי זוהי נורמה שמשליטים שומרי הסף של הרשת; נורמה ידועה ומוכרת בקרב מי שפעיל זמן-מה ברשת, או לחלופין קשור לשחקנים המרכזיים. אמנית צעירה, שלא למדה במקום ה"נכון" ואינה בעלת המשאבים והקשרים הנדרשים להצלחה ברשת, תיטה להגיש תיק עבודות לגלריות מתוך תפיסה שזו הדרך היעילה ביותר לקדם את עצמה. כך, באופן פרדוקסלי וללא יודעין, עלולה האמנית להזיק לקידום הקריירה האמנותית שלה. שוב ניכר כי קשרים עם שחקנים מרכזיים מרחיבים את הנגישות למשאבים מהותיים, עימם נמנים בין היתר ידע והכרת הנורמות של השדה.
כדי לשמר את הקשרים עם המוזיאונים, הגלריות מעדכנות את האוצרים במוזיאונים על אודות התערוכות המתקיימות אצלן ועל אודות אמנים ויצירות חדשים. האוצרים המוזיאליים הם בעלי אינטרס לקבל מידע זה, שהרי כחלק מעבודתם המקצועית עליהם להיות קשובים ומעודכנים בהתרחשויות האמנותיות האחרונות. במקביל, פוקדים האוצרים המוזיאליים את הגלריות כדי לבחון עבודות המיועדות לרכישה ולצורך שאילת יצירות לתערוכות. שימור הקשר בין שומרי הסף לבין עצמם מועיל לשני הצדדים. המוזיאונים מקדמים את אמני הגלריות, מאשרים את איכות ועלות עבודותיהם, וממשיכים לחזק את מעמדן המרכזי של הגלריות ברשת. הגלריות מצדן מעדכנות את האוצרים המוזיאליים באופן עקבי, ובתוך כך חוסכות מהם את "מאמץ" ההליכה לסטודיות האמנים. כך מוצגים באופן מחזורי אותם אמנים ויצירות בעלי נראות קבועה ברשת, ושמרנותו של הממסד המוזיאלי מתגלה במערומיה. התנהלות דומה מתרחשת ביחס ליצירת קשרים ומסלולי קריירה ברשת האמנות הבינלאומית.

גם בכל הקשור למפת האמנות העולמית עומדים שומרי הסף על משמרם. הם מספקים הזדמנויות למי שהם תופסים כראויים, ומונעים אותן ממי שלא מתיישב עם הטעם האמנותי שלהם. שחקנים המקיימים קשרים עקביים עם חו"ל זוכים להערכה בקרב חברי הרשת. היות שהגלריות המסחריות מעוניינות לקדם את עצמן ואת אמניהן, הן פועלות רבות לפיתוח ולהרחבת קשריהן כדי להשתלב ברשת האמנות הבינלאומית. התנהלות הגלריסטים בכל הקשור לחו"ל היא בעלת דפוסים דומים לאלה של הסקאוטרים בתחום הספורט. תפקיד זה הוא, לטענתי, תת-קבוצה של שומרי סף ברשת האמנות בישראל.
הגלריסטים נוקטים פרקטיקות עבודה מגוונות כדי להבליט את אמניהם בשדה הגלובלי: הם נוטלים חלק בירידים בינלאומיים חשובים, שם הם דואגים לחשוף את אמניהם ולהפיץ חומר על אודות הגלריה ואמניה. כמו כן הם נפגשים עם גלריסטים, אוצרים ואספנים בינלאומיים, כדי שאלה יכירו את אמניהם וישתפו אותם בתערוכותיהם או אוספיהם. לעתים הם אף מעוניינים שגלריה בחו"ל תייצג במדינתה את אמן הגלריה מישראל. הצד השני של המטבע הוא הזמנתם של אוצרים ובעלי גלריות מחו"ל לישראל כדי שיוכלו להכיר מקרוב את אמני הגלריה ועבודותיהם, וכדי לחזק את הקשרים עימם. לרוב מדובר בדמויות משמעותיות ממפת האמנות העולמית, פעלנים בעלי יכולת לקבוע טעמים ולהשפיע על מגמות אמנותיות. שחקנים אלה הם שומרי הסף של רשת האמנות העולמית, והם בעלי פוטנציאל השפעה על התפתחותן של קריירות האמנים הישראלים במדינות שונות בעולם. שומרי הסף של רשת האמנות בישראל מקיימים קשרים עם שומרי סף של מדינות אחרות בעולם, ובדרך זו עוצמתם מוכפלת.
כסקאוטרים של עולם האמנות, שעה שהגלריסטים מנסים לחשוף את אמניהם בפני גורמים בעלי השפעה מחו"ל – חלקם סקאוטרים בעצמם – הם גם דואגים להציג אצלם אמני גלריות בעלות שם בינלאומי. לא אחת אף מייצגים הגלריסטים את האמנים הללו בעצמם. מהלך זה מאפשר למתעניינים בתחום להיחשף לאמנות בינלאומית עדכנית. מלבד זאת, הוא מחזק את תדמיתן הזוהרת של הגלריות ומאשש את עובדת היותן בעלות קשרים עם חו"ל. באופן הזה מעלות הגלריות המסחריות את יוקרתן – המקומית והבין-לאומית – וממצבות ואף מחזקות את עמדתן כשחקניות מרכזיות ומבוקשות.

לצד הגלריות, גם האוצרים העצמאיים המרכזיים מתפקדים לא פעם כסקאוטרים. אוצרים אחדים מאפשרים השתתפות אמנים מחו"ל בתצוגות בישראל, מן הצד האחד, ומספקים הזדמנויות חשיפה בחו"ל עבור אמנים ישראלים, מן הצד האחר. לעתים פועלים האוצרים לבדם (למשל, משלבים אמנים בתערוכות שהם עורכים בחו"ל), ולעתים הם פועלים תוך קישור האמנים לסקאוטרים ממדינות אחרות, כגון גלריות, אוצרים, אספנים או מבקרים. קשרים ענפים של אוצרים עם פעלנים בינלאומיים בעלי עמדה יכולים, אפוא, להוות מקפצה משמעותית עבור אמנים הקשורים אליהם, בפרט כאלה שאינם קשורים לגלריות (למרות שאין זה המקרה הנפוץ).
העובדה שהסקאוטרים מישראל קשורים לסקאוטרים אחרים ברשת האמנות העולמית מאפשרת להם לסנן את האמנים שיקושרו לאוצרים המשמעותיים בחו"ל. אלה האחרונים, על-פי רוב, אינם בעלי בקיאות מספקת בכל הנוגע לאמנים הפועלים בישראל, ועל כן יסתמכו על דבריהם של האוצרים והגלריסטים הישראלים שאליהם הם קשורים. התנהלות זו של השחקנים ברשת, המבוססת על קידום דיפרנציאלי של אמנים באמצעות תיווכם האקסקלוסיבי של הגלריסטים והאוצרים, מחדדת את הקושי של אמנים שאינם מקושרים לשומרי הסף לפרוץ את חסמי הכניסה העומדים בפניהם. היא גם מאששת את עובדת היותם של האוצרים בעלי השם שומרי סף בלתי נגישים בישראל ובעולם.
מכאן עולה כי שדה האמנות בישראל הוא ריכוזי ושמרני במהותו. מבנה השדה והתפקידים הנגזרים ממנו מעצימים את השפעתה של קבוצה מצומצמת של פעלנים, הממקסמים את סיכוייהם לשמר את מיצובם המרכזי. השחקנים האחרים נאלצים לפעול במסגרת ההגבלות המבניות ולהתאים את עצמם לדרישות ולטעמים של חברי הרשת המרכזיים. התלות המבנית של השחקנים המעוניינים להשתלב בשדה, בפרט האמנים שבהם, מונעת מהם את הנגישות למשאבים קריטיים, אשר יכולים לסייע להם בפיתוח קריירה אמנותית מצליחה. התנהלות זו של שחקני הרשת המרכזיים אינה מאפשרת גילויים של אמנים חדשים וייחודיים, ואינה מעודדת פעילות אמנותית אקספרימנטלית, כי אם משחזרת ומשעתקת את הנבחרת הקבועה של אמני הגלריות המרכזיות.

מאמר זה עסק במבנה היחסים החברתיים ובהשלכותיו על טיב יחסי השחקנים, מיצובם ופרקטיקות הפעולה שלהם. פרק נוסף בעבודה עוסק במהלכים של הסוכנים החברתיים אשר אינם בהכרח מותנים על-ידי מבנה השדה. הסוכנות החברתית, כך מתגלה, דווקא מסוגלת לפתח וליישם אסטרטגיות ניעות במסגרת ההגבלות המבניות של הרשת, ואף לשנות את מבנה הרשת.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. המאמר מתבסס על עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת תואר מוסמך  האוניברסיטה, שנעשתה בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, בהנחייתו של ד"ר אסף דר. המחקר נמשך כשנה וחצי, בין ספטמבר 2002 עד מרץ 2004. הנתונים נאספו מתוך 35 ראיונות עומק שנערכו עם השחקנים השונים הפועלים בשדה האמנות בישראל, ובאמצעות ניתוח תוכן של 43 כתבות שנלקחו ברובן מהעיתונות המודפסת.
2. בחרתי לכנות את שדה המחקר "שדה האמנות בישראל" ולא "שדה האמנות הישראלי", שכן לא כל השחקנים הפועלים בישראל תופסים את עצמם כישראלים.
3. חקר הרשתות מנסה להבין מבנה חברתי מעבר להשפעתן של נורמות ומאפיינים אישיים, על-ידי תיאור דפוסי הקשרים בין החברים ברשת.

גרסת הדפסה גרסת הדפסה
תגובות גולשים
הוספת תגובה
1
מעבר לשפה הטכנית, שתי שאלות
ענת

1. אבל מה קובע איזה טעם יהיה הטעם הקובע?
2. מה עם אמנים שיוזמים ארועים וחשיפה של עצמם בלי תיווך של אוצרים (הרי יש כאלה)?

פורסם ב-21:34 ,08/06/2005
2
מאמר עם נושא מעניין אבל
אמן מציג

אני מה שמכונה "אמן מציג" שהגלריסטים פנו אליו. הנושא של המאמר הוא מאוד מעניין, אבל הוא מפותח לא נכון והמסקנות לא מעידות על יכולת אנליטית.
ישנה באמת מלחמה או לפחות מתח בין האמנים ובין בעלי הגלריות. בעלי הגלריות לעתים שונאים אמנים שרוצים להציג אצלהם ומעיקים עליהם עם תיקים שחורים והאמנים שאינם מתקבלים חשים טינה סבירה לבעלי הגלריות.
כאמן שפונק ומרוצה, שמעתי התבטאויות כאלה משני הצדדים. אין כמעט בעל גלריה שאנשים מחבבים אותו, שנחשב ל"נחמד" ולא "מניאק". כי מטבע הדברים הוא אומר לא. אחרת הגלריה שלו היתה הופכת ללא נחשבת.
עם זאת הטענה ש"העדפתם הפעלנים המרכזיים לפנות בעצמם אל האמנים נגזרת מרצונם למצב את עצמם כשומרי סף בלתי מעורערים ולהתחיל את ההתקשרות מעמדה של כוח" אינה נכונה.
מדובר ביחסים הדומים לחיזור. בחורה תמיד תעדיף גבר יפה שלא מתחיל איתה על מישהו שמגיע מזיע ומבקש את מספר הטלפון בצורה ישירה. זה נותן לגלריסט תחושה של יצירה כשהוא מנסה לשכנע מישהו. זה עניין פשוט של הצע וביקוש. אמני הקלסר השחור הם אמנים שכולם יכולים להשיג, והגלריסט מרגיש פרייאר לבחור באמן כזה.
עם זאת, אני רואה מהצד את האמנים שחלקם הם אנשים כפויי טובה ומרירים, שכן אמנות בישראל היא דבר נטול תהילה ולא מכניס כסף. סצינת האמנות קטנה בגודלה מבית ספר יסודי, כך שלהיות אמן מצליח בישראל זה כמו להיות הכדורסלן הטוב בבית הספר היסודי: לא משהו מוצלח מדי. והנטייה היא לייצר תיאוריות קונספירציה נגד הגלריסטים.
לגבי הבחירה של האמנים הישראלים שייצגו את היצירה פה, היא אף פעם לא תהיה מושלמת או מייצגת. מדובר בהיררכיה שגיונית ומעוותת, אבל בניגוד שוב לספורט כמו הרמת משקולות, אין דרך למדידה אמפירית של איכות אמנות.
עוד נושא חשוב שלא דובר, הוא תפקיד המורים לאמנות ביצירת "כוכב" זה אחר, ובתגמול של אמנים שהם מורים לאמנות.

פורסם ב-18:32 ,09/06/2005
3
מחקר שטחי למדי
חדל

גם אם כל זה נכון - לא ברור כיצד נבחר האמן ולא תמיד ידוע מע יהיה עתידו. המחקר כללי ויכול היה להיות קשור למסחר בדגים או בגבינות ולאו דווקא באמנות שיש לה מקדם סיכון די גבוה וגם מקדם רווח ענק, אך בעיקר אין כל דיון במקדם האנושי: ימי יכול היהלדעת כי עדי נס יהיה אמן מסחרי כל כך? גם בעלי הגלריות לא יכלו לדעת או להכין את הפריצה. גם אם כל מה שנאמר כאן נכון, האמת במקום אחר. ובעיקר - האמנים אינם חשים כמו דגי מלוח, גם אם הסוציולוגים חושבים שהם כאלה. לא הכל פשוט כל כך

אי-מייל פורסם ב-21:12 ,10/06/2005
4
עוד תגובה...
יוצר עצמאי

למרות שהמאמר אינו מעמיק בדיון ובניתוח הנסיבות והקונטקסט ש"שמירת הסף" קיימת בו, אך, בהיות הנושא כאן הוא אמנות מרכזית, ובהיות אמנות מושפעת ישירות מהתרבות, ובהיות התרבות מושפעת מהאנשים הן כיחידים והן כחברה, זה לא ממש משנה אם המאמר דן במסחר בדגים או באמנות, כי אני רוצה להיות מגוחך, כי אני שונא אמנות, כי אני שונא תעשיה, כי אני שונא להיות חכם, כי אני שונא לשכנע אתכם, אך, אני בטוח שהמערכת אשר האמנות קיימת בה היא אותה מערכת שקיים בה המסחר בדגים, יש עשירים, יש אנשים עם כח, יש אנשים שרוצים לעצב חברה כרצונם, יש אנשים שהם בשלטון, ואם תקראו לזה פוליטיקה, אין כיום א-פוליטי, אותם אנשים שולטים בכל תחומי החיים,בגלל זה אני אומר שהמאמר כעיקרון נכון ושאין הבדל בין מסחר דגים ואמנות, ואין הבדל בין כיבוש לאמנות, רק להזכיר שאני מתכוון לאמנות מרכזית, הנתונה באותה מערכת שהיא העתק נאמן למקור למערכת החברתית. יש פה רמזים לשאלות של המגיבה מס'1 וגם מס'2 ו3. וסליחה על אי הבהירות, בסה"כ כרגע התעוררתי, בוקר טוב ישראל

פורסם ב-11:25 ,20/06/2005
5
מרתק. המאמר, התגובות.
עינת

מאוד נהנתי, אני מתחילה לקלוט שמעניין כשסוציולוגים כותבים על אמנות.
לענת (ולחדל)- מה שקובע הוא סחף, מצברוח, טעם אישי, הבנה פרטית, מזל של האמן, אנרגיות באוויר ואלוהים. בדיוק מה שקובע אם את מעדיפה קפה בוץ של עלית או שוקוצ'ינו (לא יותר מעניין מדגים וגבינה?).
האמנים שיוזמים בעצמם לא תמיד שורדים כי מכירת עבודות הכרחית (כסף לשלם במכולת וכו').
אמן מציג - מאוד מעניין לשמוע מבפנים. אכן, תפקידו של המורה כמתווך הוא חשוב ביותר. המאמר נגע בו מהכיוון של "בתי הספר" אך לא מספיק. האם אתה מתכוון שאמני הגלריות הם המרירים? למה? כי לגבי האחרים די ברור שמתסכל ליצור למגירה.
וליוצר עצמאי:ווהוו! מה קורה אחרי הקפה של הבוקר?


אי-מייל פורסם ב-22:31 ,22/06/2005
6
נ.ב. למה אין קרדיט לצילומים? (ל"ת)
עינת

אי-מייל פורסם ב-22:32 ,22/06/2005
7
המאמר הזה חסר קונקרטיזציה
לואיז

הטענות שאת מעלה במאמר שלך הן מצוינות! הן נכונות כמעט לכל מערכת פוליטית שיש בה כוח ותהילה במדינת ישראל. הבעיה היא לדעתי שחסר הקישור העובדתי למציאות. האם את יכולה להיות קונקרטית' ולהציג עובדות? לדוגמא, האם יש קשר ישיר בין העובדה שאוצר/ת ממוזיאון ישראל יתחיל ללמד בבית ספר מסוים לבין מספר הבוגרים שיציגו, או שהציגו לפני שהאוצר/ת נכנס/ה לתמונה?

אי-מייל פורסם ב-00:42 ,23/06/2005
8
השלחות כלכליות
נועה

המאמר מעניין ולעניות דעתי מתאר את המצב באופן די מדויק. נקודה קריטית שלא פותחה בו מספיק לטעמי היא ההשלחות הכלכליות של דומיננטיות האוצרים- כל מערך התגמולים- פרסים ומגלות- תלוי גם הוא באוצרים ובמוזיאונים, ובנקודה זו יכול ממש לחרוץ גורלות. אין ספק שהפרסים המרכזיים בארץ (פרס האמן הצעיר, פרס גוטסדינר...) ניתנים אך ורק לאמנים הנתמכים ע"י גלריות ומקבלים בדרך זו הכרה ע"י מוזיאונים. מכיוון שמדובר במקרים רבים בכספים ציבוריים (לא מדובר על הפרסים הפרטיים) כוחם של הגלריסטים בעניין זה בעייתית במיוחד.

פורסם ב-09:35 ,24/07/2005
9
לנועה, מסכימה איתך אבל
אמנית צייקנית

השלכות כותבים עם כ'

אי-מייל פורסם ב-13:00 ,24/07/2005
10
לנועה, יש ספק
אמנית למחצה

מעולם לא הצגתי בגלריה מסחרית. לעומת זאת קבלתי שני פרסים -כספי ציבור, יענו וגם מוזיאון אחד מרכזי, שלא אנקוב בשמו רכש עבודה שלי. לא שזה מי יודע מה, בטח שאי אפשר לקרוא לזה השלכה כלכלית כשמודבר בסכומים סמליים שכאלה, אבל בכל זאת, קצת לא מסתדר עם טענתך הנחרצת.

פורסם ב-00:26 ,17/08/2005
11
בימים אלו יש פרויקט שיכול להיות הפתרון
ליזה

הבעיה היום היא שאין דרך לאמנים להציג את היצירות שלהם באופן כזה שהם יכולים להגיע לקהל שיכול לתמוך מנטלית וכספית בהתפתחות האמנים בארץ. בעוד חודשיים תחל הצגה של אמנים רבים בפרויקט שיכול להיות הפתרון העתידי... פתרון שעוסק בהבאת האמנות אל הציבור ולא את הציבור לאמנות. אני ממליצה לכם להכנס לאתר של חברת tar.co.il ולראות איך הם עושים את זה. אני בפנים ואני מאמינה בדרך שלהם. היום הם עושים את זה בארץ והבנתי שבחצי השנה הקרובה התערוכה הזו תחל גם בלונדון.

פורסם ב-16:40 ,24/08/2005
12
עוד פרוייקט שלוקח כסף מאמנים
די לניצול! סימה

ראשית הייתי רוצה לדעת כמה כסף בדיוק לוקח הפרוייקט המופלא הזה מהאמנים? האמת שדי נמאס שרוכבים ורוכבים על האמנים שפשוט רוצים להציג את העבודות שלהם. אז חוץ מכמה זוכי פרסים, רוב האמנים פשוט משקיעים הון תועפות על היצירות שלהם, ועכשיו הרי לנו חידוש מרענן: הם גם ישלמו על זה שיציגו אותם.

אי-מייל פורסם ב-00:17 ,25/08/2005
13
טקסט לעניין!
אבי רוזן

טקסט מצוין המנתח את המצב הקיים בממסד האמנותי המסורתי.
פתרון אפשרי לבעיה, שימוש באינטרנט כערוץ עוקף ממסד, ראה מניפסט "אמנות באינטרנט במקום ארטפוקוס" (1994), וכן דברים נוספים הקשורים לבעיה: http://www.artfocus.co.il/articles.htm
בנוסף מאמר הדן בנושאים אלה "גלריה 3 ממדית באינטרנט"( 1997 ,אנגלית): http://siglab.technion.ac.il/~avi/texts/caiia97.pdf

וכן כתבה ב"משקפיים" (1996). "גלריה באינטרנט-עידן חדש באמנות" (קובץ גדול).
אבי.

אי-מייל פורסם ב-09:11 ,25/08/2005
14
לסימה
מוטי

את מכירה איזה שהוא בעל עסק שלא משלם בשביל לפרסם את המוצרים שלו? אמנים לא שונים. בשביל להצליח צריך לפרסם.. ככה זה בעולם המודרני. אני יכול להגיד לך שכשבונים אתר (שעולה כסף...) ושלוקחים יחצ"נת (שעולה כסף...) רואים תוצאות. הרעיון של החברה הזו נשמע לי מעולה ובכלל כתוב באתר שלהם שזה בחינם בינתיים, אז למה לא?!

פורסם ב-20:39 ,26/08/2005
15
מבקשת עצה - איך מתחיל נכון אמן צעיר
דליה גנזל

אני ציירת צעירה, המעוניינת להציג בגלריות ובמוזיאון - איך נכון להתחיל ?

אי-מייל פורסם ב-09:57 ,29/08/2005
16
צ'רלס בוקובסקי בתרגום משה בן הראש
דיאנה

ת?ק?ר?א ל?ה?ם
ת?ק?ר?א ל?ה?ם ו?ת?ש??ת?ה י?י?ן, ת?ן ל?ב??נו?ת ה?צ?ע?ירו?ת
ל?ח?לו?ם ע?ל ל?מ?צו?ץ א?ת נ?ש??מ?ת?ך? ו?א?ת א?יב?ר?ך?
ת?ק?ר?א ל?ה?ם
ת?ק?ר?א ל?ה?ם ו?ת?ש??ת?ה א?ת ה?י?י?ן ש??ל?ך?, ד?א?ג ש??י?ש??ל?מו? ל?ך? ב??מ?ז?מ?ן,
ת?ע?ז?ב ו?ת?ן ל?מ?יש??הו? א?ח?ר ל?נ?הו?ג א?ת ה?או?טו?,
א?ב?ל ל?פ?נ?י ז?ה
כ??ש??א?ת?ה
קו?ר?א ל?ה?ם
ת?ק?ר?א ל?ה?ם א?ת ה?ח?ד?ש??ים
כ??ד?י ש??ל?א ת?ש??ת?ע?מ?ם
ו?כ?ש??מ?ח?יאו?ת ה?כ??פ??י?ם מ?ג?יעו?ת
ו?ה?ב??נו?ת ה?צ?ע?ירו?ת מ?ב??יטו?ת ב??ך?
ע?ם ע?ינ?יה?ן ה?מ?ב?ר?יקו?ת ו?ה?ח?מו?ת
ת?ז?כ??ר כ??ש??ג?ו?ע?ת? ב??ר?ע?ב ב??ח?ד?ר?ים
ק?ט?נ?ים
ת?ז?כ??ר א?ת ה?ת?קו?פ?ה ב??ה ה?י?ח?יד?ים ש??ר?צו?
מ?מ?ך? ח?ת?ימ?ה
ה?יו? ה?מ?ס?טו?ל?ים ב??נ?י?ד?ת ה?ש??כ?ו?ר?ים.
ת?ז?כ??ר כ??ש??ה?ב??נו?ת ה?צ?ע?ירו?ת ח?ש??בו? ש??א?ת?ה
ח?ר?ק.

ת?ק?ר?א ל?ה?ם
ת?ק?ר?א ל?ה?ם ו?ת?ש??ת?ה א?ת ה?י?י?ן ש??ל?ך? ו?ת?ז?כ??ר
א?ת כ??ל ה?מ?ש?ו?ר?ר?ים ש??חו?ש??ב?ים ש??ק?ר?יא?ה ב??צ?ב?ו?ר
ח?ש?ו?ב?ה ו?ק?דו?ש??ה,
א?ל??ה ה?מ?ש?ו?ר?ר?ים ש??ש?ו?נ?א?ים או?ת?ך?,
א?ל??ה ה?מ?ש?ו?ר?ר?ים ש??קו?ר?א?ים ב??פ?נ?י 8 או? 12
או? 14 א?נ?ש??ים.
א?ל??ה ה?מ?ש?ו?ר?ר?ים ש??כ?ו?ת?ב?ים ע?ל
א?ה?ב?ה כ??נו?ת ו?א?מ?ץ
או? ש??חו?ש??ב?ים כ??ך?.
ת?ש??א?יר א?ת ה?ב??נו?ת ה?צ?ע?ירו?ת ל?ה?ם, ה?ם צ?ר?יכ?ים
א?ת ה?ב??נו?ת ה?צ?ע?ירו?ת כ??י א?ין ל?ה?ם ש?ו?ם ד?ב?ר
א?ח?ר.

ק?ח א?ת ה?כ??ס?ף ו?ד?חו?ס או?תו?
ל?כ??יס ה?צ?ד?ד?י ו?צ?א ה?חו?צ?ה ו?ב?ר?ח מ?ש??ם,
ח?ז?ר ל?ב?ית?ך?, ו?ת?נ?ע?ל.

ה?ם י?צ?רו? א?ת?ך? ק?ש??ר: ה?ם י?ר?צו? ל?ה?ד?פ??יס ת?ק?ל?יט
מ?ק?ר?יא?ת?ך?.

ת?ן א?ת ה?חו?ז?ה ל?עו?ר?ך? ה?ד?ין ש??ל?ך?.

ת?ת?ח?יל א?ת רו?מ?ן מס.
4.

http://www.notes.co.il/benarroch/8223.asp

אי-מייל פורסם ב-18:13 ,29/08/2005
17
תודה דיאנה
מירי פ

גם השיר וגם התרגום נפלאים. תודה דיאנה

פורסם ב-09:06 ,30/08/2005
על תמר יוגב

עוסקת בחקר הסוציולוגיה של האמנות

מוסף | שוטף ומתמלא | טורים | מדריך | קהילה